2. kolo soutěže o vnitřní granty FUD UJEP pro rok 2022

Děkan fakulty vypisuje 2. kolo soutěže o vnitřní granty Fakulty umění a designu pro rok 2022. Vnitřní granty jsou určeny k podpoře tvůrčí činnosti členů akademické obce FUD, od letošního roku mají samostatnou kategorii pro studenty.

Podmínky žádostí o podporu najdete v nové Směrnici děkana zde: 
Smernice-2-2022-tvurci-cinnost

Termín podávání žádostí o vnitřní grant je 1. 9.–30. 9. 2022. 

Žádosti zasílejte v elektronické verzi na email zita.sauerova@ujep.cz a v případě dotazů volejte: 721 513 474

Formulář žádosti – kategorie akademická

Formulář žádosti – kategorie studentská