Novinky

Děkanské volno

Děkan Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje na den 29. října 2021 děkanské volno.

Volby do AS FUD

Akademický senát Fakulty umění a designu UJEP vyhlašuje volby do AS FUD. Návrhy na kandidáty lze podávat do 3. 12. 2021 na email ales.loziak@ujep.cz nebo prostředictvím webového formuláře na stránce https://fud.ujep.cz/fakulta/organizacni-struktura. Kandidátní listina bude zveřejněna 8. 12. 2021. Termín voleb AS FUD je stanoven na středu 15. 12. 2021.

Nabídka práce na FUD I Projektový manažer/ka

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo projektového manažera/ky.

FUD UJEP hledá samostatného projektového manažera/ku s předešlou zkušeností v přípravě grantových žádostí z oblasti školství, umělecké produkce a kultury. 

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru 2021/2022

Fakulta umění a designu vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru 21/22.

Termín 1. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 27. 10. 2021. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 15. 10. 2021 15.00 do 27. 10. 2021 15.00. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v → přiloženém dokumentu.

Další informace naleznete na stránce → Erasmus+.

WANNABE módní přehlídka

Ateliér Oděvního a textilního designu vás srdečně zve na módní přehlídku s názvem WANNABE, která se bude konat ve středu 20. 10. 2021 od 20.30 v prostoru Veřejného sálu Hraničář (Prokopa Diviše 1812/7, 400 01, Ústí nad Labem).

Výstava Mezipamět v Galerii Rudolfinum

Mezinárodní česko-německý projekt je postaven na vzájemné prostupnosti tradičních (obraz, kresba) a nových médií (projekce, video, audiovizuální instalace), které se výrazově přibližují, neboť tím, že sdílejí určité společenské podmínky a myšlenkové principy, generují zároveň příbuznou auru výpovědi.

Vystavenými umělci jsou mimo jiné děkan Fakulty umění a designu UJEP Pavel Mrkus Daniel Hanzlík, vedoucí ateliéru Time-Based Media.

Výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku

Výstava Česká architektura od secese k dnešku je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. 

Na přípravě výstavy, která je členěna do 5 oddílů, se podílelo 20 kurátorů ze všech krajů České republiky. Ústecký kraj zastupuje doc. PhDr. Tomáš PAVLÍČEK, Ph.D. z Fakulty umění a designu UJEP.

FUD OPEN TO PUBLIC 3. 11. 2021

Den otevřených dveří
Fakulty umění a designu UJEP
proběhne 3. 11. 2021 od 10.00 do 16.00.

Informace o programu budou zveřejněny brzy.

Čelem k umění

FASTFUD podcast

Kalendář

FUD na Designblok 21

FUDSTREAM - Extrémní přednášky pro extrémní dobu

Studijní obory

KURZ VEČERNÍ KRESBY A MALBY PRO VEŘEJNOST

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pořádá tento kurz od 4. 10. — 20. 12. 2021 každé pondělí od 16 do 19 hodin.
Kurz vede doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš v budově FUD UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

Cena 12 tříhodinových lekcí je 3 200 Kč
Další informace na tel.: 604 617 766
e-mail: svatopluk-klimes@seznam.cz nebo zita.sauerova@ujep.cz

On-line výuková platforma FUD

E-learningový systém naleznete na adrese: https://e-vyuka.fud.ujep.cz/. Přihlášení do systému se provádí pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.

Vzkazník

KRITIKA FOTOGRAFIE

→ Silvie Milková • 20. 10. 2021 21:26
Milí studenti, připomínám, zítra se seminář koná 11 - 15h. Silvie Milková

konzultační hodiny

→ Lenka Sýkorová • 18. 10. 2021 12:57
Milí studenti, v tomto týdnu konzutuji emailem a v úterý i online. V pátek proběhne exkurze v Praze. Instrukce máte v emailu.

Přednášky písma

→ Jan Hora • 18. 10. 2021 08:17
Z důvodu konání plenéru atelieru GD1 od 18.10 do 21.10 odpadají moje přednášky. Zdravím Jan Hora

STAG – předzápis do 19. 10. 2021

→ Veronika Sládková • 15. 10. 2021 10:12
Nezapomeňte si ve STAG udělat předzápis předmětů na tento akademický rok. Po 19. 10. 2021 bude jakékoliv dopsání možné pouze za poplatek na studijním oddělení.

Zrušní zítřejší exkurze (pátek 15. 10.)

→ Vendula Fremlová • 14. 10. 2021 20:35
Vzhledem k tomu, že až na výjimku jste nepotvrdili účast na exkurzi a dohodnutých komentovaných prohlídkách, ruším zítřejší exkurzi v rámci předmětů Analýza a interpretace a Současný design.

Výuka ve čtvrtek 14. 10. odpadá

→ Eva Mráziková • 13. 10. 2021 19:06

Milí studenti, bohužel musím odvolat čtvrteční výuku dne 14. 10. - týká se předmětů PVK Nejnovější vývoj současného umění a 2. roč Kurátorských studií. Alternativní studijní podklady jsem zaslala mailem a budou také umístěny na moodlu. Těším se na Vás příští týden! Děkuji za pochopení, Eva M

Dne 26. 10. 2021 nebude místnost č. 234 k dispozici

→ Zita Šauerová • 12. 10. 2021 16:57

Dne 26. 10. 2021 od 12:45 nebude místnost č. 234 k dispozici. Důvodem je konání habilitační komise.
Děkuji za pochopení, Z. Šauerová

Výuka Mgr. G. Kadlecové v úterý 12. 10. 2021 odpadá z důvodu nemoci

→ Gabriela Kadlecová • 12. 10. 2021 09:42

Zrušení výuky ve čtvrtek 7. 10.

→ Jaroslav Polanecký • 4. 10. 2021 20:40
Z důvodů zahájení výstavy v Jablonci n/N, jejímž jsem kurátorem, jsem nucen zrušit přednášky Současný design I a Dějiny GD I. Prostřednictvím stagu zašlu e-learningovou podobu zrušených přednášek a doporučuji využít čas na návštěvu Designbloku. Děkuji za pochopení.

Exkurze Praha pátek 1. 10.

→ Vendula Fremlová • 30. 9. 2021 12:04
Připomínám zítřejší exkurzi na výstavy v Praze pro studenty předmětu Analýza a interpretace uměleckého díla a Současný design. Setkáme se v 10:00 před Veletržním palácem. S pozdravem Vendula Fremlová

zrušení výuky

→ Tomáš Pavlíček • 28. 9. 2021 18:08
Vážené posluchačky, kvůli náhlé zdravotní indispozici jsem nucen zítra 29.9. zrušit výuku. Pokusím se ji nahradit jak to bude možné. Děkuji za pochopení, s pozdravem Tomáš Pavlíček

zrušení výuky

→ Tomáš Pavlíček • 23. 9. 2021 15:14
Vážené posluchačky a vážení posluchači, omlouvám se, ale z důvodu konání promoce v pátek 24.9. jsem nucen zrušit výuku. Děkuji za pochopení, s pozdravem Tomáš Pavlíček