Čelem k umění / #9 Pavlína Morganová

Ve středu 8. 12. 2021 od 16.30 uvede doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D. osmou přednášku s názvem Co nám mohou říct dějiny výstav o dějinách umění? cyklu Čelem k umění v zimním semestru 2021/22. 

Přednáška bude streamována na tomto odkazu.

Přednáška vychází z výzkumu Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, jehož výsledkem je kniha Výstava jako médium. České umění 1957−1999. Výstava je časoprostor, v němž působí nejrůznější silové vztahy a zájmy. V centru dějin výstav se nenachází pouze umělec*kyně a jeho nebo její dílo, jak tomu je v dějinách umění. Výstava je těžko uchopitelným polem, v němž se potkávají vlivy kulturní, politické, ale ekonomické. Je autonomní formou kulturní produkce, která prezentuje určité umělecké projevy a zároveň slouží k jejich legitimizaci. Jaké typy výstav v českém umění 2. poloviny 20. století najdeme, jak se proměnil prostor a způsoby vystavování? Jak se proměňovala funkce a role výstavy. Které výstavy a proč jsme do naší knihy vybraly? To jsou některé z otázek, na něž se přednáška pokusí odpovědět.

doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D.

Od roku 2014 působí jako prorektorka Akademie výtvarných umění v Praze. Od roku 2013 dosud je vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště VVP AVU. Na AVU přednáší dějiny českého umění 20. století. V posledních letech se věnovala rozsáhlému výzkumu dějin vystavování, jehož výsledkem je kniha Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999 (VVP AVU 2020). Je autorkou řady dalších knih, např. Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain (Karolinum Press 2014), Akční umění (Votobia, 1999); spolueditorkou antologie České umění 1939-1989 / Programy, kritické texty, dokumenty (Academia, 2001) a České umění 1980-2010 / Texty a dokumenty (VVP AVU, 2012). Vedle rozsáhlé publikační činnosti je řešitelkou odborných grantů, pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a sympózií, působí v redakci Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, jako kurátorka připravila např. výstavy Někdy v sukni / Umění 90. let (MG v Brně a GHMP 2014), Začátek století (ZG v Plzni 2012, GVU Ostrava 2013), Insiders / Nenápadná generace 2. pol. 90. let (DUMB, 2004, Futura, Praha 2005).

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Autorkou grafického zpracování a ilustrací je Marcela Kuntová, studentka ateliéru Vizuální design.

FUD.UJEP.CZ
Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
Instagram I @fud_ujep
YouTube I Čelem k umění