Čelem k umění / Jan Jehlík

 

Ve středu 6. 4. 2022 od 16.30 v rámci cyklu Čelem k umění uvede prof. Ing. arch. Jan Jehlík přednášku s názvem ZAHRADA = SDÍLENÍ + OSÍDLENÍ + VYMEZENÍ (ZAHRAZENÍ).

Historické osídlení vymezovalo (krajina jako „kraj“). Modernistické osídlení obsazuje (krajina jako území). Otázka „místa“ zůstává. Proměňuje se charakter rozhraní (?). Proměňuje se povaha pospolitosti (?) Proměňuje se identifikace s „teritoriem“ (?). 

Přednáška proběhne prezenčně v Aule číslo 537.

prof. Ing. arch. JAN JEHLÍK
Architekt–urbanista, který nově interpretuje ideu krásného města. Po absolvování FA ČVUT 1985 pracoval v Ústí nad Labem, svém rodném městě, ve Stavoprojektu (do 1991), kde poté několik let vedl magistrátní odbor rozvoje. V roce 1996 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2007 vede Ústav urbanismu na FA ČVUT. Zabývá se problematikou zadávání územních plánů a je organizátorem každoroční konference Inventura urbanismu. Zabýval se aktualizací územního plánu Ústí nad Labem, je spoluautorem paláce Zdar v Ústí nad Labem (2008), a kromě jiného navrhl řadu vil karteziánsky lapidárních tvarů. Své pojetí současného urbanismu popsal ve svých knížkách, např. Obec a sídlo. O krajině, urbanismu a architektuře (2013), nebo v Rukověti urbanismu (2016). V roce 2015 se podílel na přípravách pražského Metropolitního plánu.