Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková = 3Kurátorky

Jedním z nejdůležitějších momentů navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je v prvním ročníku příprava společného skupinového výstavního konceptu a jeho následná realizace. V průběhu plánování studentské výstavy A co nám zbývá teď?,  která proběhla na jaře 2019 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, jsme zjistily, že se pracovně i přátelsky velmi shodujeme a jak obohacující spolupráce mezi kurátory může být. Právě tento okamžik byl jedním ze spouštěčů myšlenky založit si kurátorskou platformu nás tří, Kristýny Hájkové, Alžběty Horáčkové a Diany Kněžínkové, a stát se tak aktivní součástí výtvarné umělecké scény.

V rámci našeho společného projektu jsme si rozdělily role, které přirozeně vychází i z našich předešlých rozdílných bakalářských studií i pracovních zkušeností. Kristýna studovala obor Arts management a zastává tak komunikaci s veřejností i umělci a projektové řízení, Alžběta je absolventkou oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví a je nejzdatnější ve tvorbě a zpracovávání teoretických textů a Diana absolvovala na Art & Design Institut ateliér Intermédií, a proto má největší znalosti v oblasti výtvarných technik a v produkčním zajištění umělců. Kurátorská studia v Ústí nad Labem nás velmi obohatila a současně sjednotila naše dovednosti, díky čemuž si můžeme v jednotlivých rolích plně důvěřovat, ale také se vzájemně zastupovat. Studium tohoto specifického studijního oboru, sčítající znalost spousty praktických dovedností i teorie, nám bezpochyby umožnilo prohlubovat naše schopnosti, ale zejména nám přineslo obrovské množství pracovních možností i kontaktů. 

Během března, v letním semestru prvního ročníku, byla vznesena mezi všechny studenty Kurátorských studií nabídka od prof. Michala Kolečka a jeho přítele a spolu zakladatele Iniciativy pro Invalidovnu Nisana Jazairiho, realizovat výstavní program po dobu šesti měsíců (květen – říjen 2019) v karlínské Invalidově v Praze. Tato příležitost, do které jsme se s nadšením rozhodly jít, byla posledním a nejzásadnějším impulzem pro založení platformy 3Kurátorky. Znamenalo to náročný a velmi rychlý start, kdy jsme během 3 týdnů připravily výstavu a za pomoci přátel vytvořily vizuální identitu platformy, založily sociální sítě, spustily webové stránky a 7. května 2019 na Grand Opening Invalidovny oficiálně ohlásily začátek naší činnosti. Velkou oporou v průběhu působení nám byla i Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a mnoho jejích pedagogů.

V rámci projektu Invalidovna Open jsme za 6 měsíců vytvořily 8 výstav, s 26 umělci a 2 uměleckými skupinami, prezentovaly návrhy několika desítek studentů architektury z domova i ze zahraničí.  Ve výstavních konceptech jsme hojně spolupracovaly se studenty Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a také s ateliéry dalších uměleckých vysokých škol z celé České republiky. Náměty výstav jsme získávaly z aktuálních společenských i nám blízkých témat – zaměřily jsme se například na architekturu a problematiku veřejného prostoru, na vztah virtuálního vs. reálného světa, ochranu památek nebo nejisté pozice demokracie v naší společnosti. Výstavní projekty doprovázely i různorodé doprovodné programy. Výstavní program v kombinaci s unikátním prostorem barokní Invalidovny a naším entuziasmem způsobily, že naše práce zaujala i řadu médií, která naši tvorbu podpořila a šířila do většího povědomí. Zájem o nás přikládáme zejména tomu, že se již od začátku soustředíme v rámci všech výstavních konceptů na co nejpreciznější prezentování a interpretování současného umění široké veřejnosti. Toho se snažíme docílit nejen výstižnými a pochopitelnými výstavními texty, ale také propracovanou a vizuálně zajímavou scénografií výstav, která má za cíl vytvořit prostředí, které přirozeně vyzdvihne hodnotu a jedinečnost samotných artefaktů. 

Činnost 3Kurátorek se postupně rozšiřuje. V současné době tvoříme prodejní výstavy v pražském postprodukčním a nahrávacím studiu NAPA records a zúčastňujeme se tuzemských i zahraničních open callů. V akademickém roce 2019/2020 máme v rámci studia na starosti výstavní plán fakultní Galerie Rampa, kde představujeme cyklus výstav material times, věnující se specifikům konkrétních materiálů v umělecké tvorbě.

V roce 2020 jsme absolvovaly s vyznamenáním magisterský obor Kurátorská studia a Kristýna Hájková navazuje doktorským studiem Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V naší profesní dráze bychom samozřejmě společně rády pokračovaly ve stylu projektů, které současně realizujeme, ale těšíme se i z toho, že dostáváme nabídky ke spolupráci na různorodých projektech, které jsou pro nás úplně novou výzvou. Nicméně naší největší pracovní ambicí je založit si svůj vlastní multifunkční galerijní prostor. Co ale považujeme také za důležité je, že se navzájem velmi podporujeme a respektujeme v individuálních pracovních příležitostech, které následně obohacují naší kolektivní spolupráci.