26th ICOM PRAGUE 2022

 

Koncem srpna proběhla v Kongresovém centru v Praze mezinárodní generální konference ICOM. Hlavními tématy se staly pandemie, klimatická změna, digitalizace, finanční udržitelnost v post-pandemické době, a především současná role muzea ve společnosti s vytvořením jeho nové definice.

V sekci Vize: muzea a vedení se za Fakultu umění a designu UJEP v Ústí nad Labem konference zúčastnila i naše kolegyně Adéla Machová s příspěvkem „Team Leadership in an Art Museum Environment“, kde v české sekci ICOM prezentovala na základě svých zkušeností výkonné manažerky Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) přístupy spolupráce a týmové organizace v arts managementu.

Zastřešující téma síla muzeí (The Power of Museums) dobře předznamenalo i motto konference „Muzea nemají hranice, mají síť“ a fakt, že se poprvé v historii konala hybridní formou a měla i svou online verzi. Odborný program obsahoval čtyři hlavní sekce – Účel: Muzea a občanská společnost, Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize, Vize: muzea a vedení a Komunikace: Muzea a nové technologie

A zde nová definice, která byla ve středu 24. 8. 2022 schválena 90 % hlasy přítomných členů: „Muzeum je nevýdělečná (non-for-profit), permanentní instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost. Fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit, nabízejí rozličné podněty pro vzdělání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“