Čelem k umění / #1 Michal Novotný

Ve středu 6. 10. 2021 od 16.30 uvede Michal Novotný první přednášku cyklu Čelem k umění v zimním semestru 2021/22. Přednáška ředitele Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze nese název Jdu poprvé v životě spát.

Přednáška bude streamována na tomto odkazu.

Přednáška je spíše formou příběhu, na sebe navázaných situací, momentek a obrazů, snaží zprostředkovat určité úvahy o propojení hodnoty a časovosti umění v současnosti a to i ve vztahu k tomu, jakým způsobem je konstruována představa kvality, i v umění střední Evropy.

Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze, který studoval dějiny umění, filosofii a antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění FUTURA v Praze. Od roku 2016 do roku 2018 působil jako koncepční dramaturg a externí kurátor v Městské galerii Plato v Ostravě. Od roku 2016 je odborným asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Autorkou grafického zpracování a ilustrací je Marcela Kuntová, studentka ateliéru Vizuální design.

FUD.UJEP.CZ
Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
Instagram I @fud_ujep
YouTube I Čelem k umění