Festival kreativních průmyslů

Co jsou kreativní průmysly?
Tvoří je různorodé obory lidské činnosti, s jejichž produkty se setkáváme v každodenním životě. Festival si klade za cíl přiblížit tento pojem studentům i veřejnosti.

Konference v úterý 6. 12. 2016
od 9:30 do 17:30 FUD / aula č. 537
od 18:00 Armaturka Předlice / 1. patro

1. BLOK
Marcel Kraus, MSc. / Mgr. Blanka Marková, Ph.D. / Mgr. Radek Palaščák / doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. / Bc. Petr Dubovský

2. BLOK
Atelier bod architekti s.r.o. / Les kanců / WeAre productions / Enigmatic machines / Lunchmeat /

AFTERPARTY
DJs Sold Out Boys

→ program Festivalu kreativních průmyslů

Festival kreativních průmyslů pořádají studenti navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci studijního předmětu Prezentace uměleckého díla.

Tato konference je součástí Centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů.