Lost but Found / Galerie Mimochodem, Billboart Gallery

Galerie Mimochodem od 10.3. – 30.4.2023
Billboart Gallery od 9.3. – 30.4.2023

Vernisáž v Galerii Mimochodem 9.3.2023
Vernisáž Billboart Gallery 8.3.2023

Drakobijci se stáváme my všichni během našich každodenních velkých i malých bojů s okolím za lepší svět.

Výstavní cyklus Drakobijci relativizuje námi zažité, ukotvené hodnoty. Ty se v době postcovidové a v kontextu dalšího světového dění proměnily z klasického klišé v náš ústřední bod, ke kterému se všichni postupně vracíme. Motivem celého konceptu je připomenout klíčové otázky hodnot člověka a zároveň poskytnout platformu pro diskuzi a introspekci. Výstava v Galerii Mimochodem a Billboart Gallery se zaměřuje na otázky ekologie, šetrného zpracovávání již poškozených materiálů a otevírá diskuzi k tématu ohleduplnějšího vystavování v souladu s okolním prostředím.

Lukáš Cinkanič (*1996) je studentem Akademie výtvarných umění v Praze, kde působí v ateliéru Davida Böhma. Vytváří prostorové instalace a velkoformátové grafiky, ve kterých kombinuje akrylové barvy, tužku a sprej. Jeho výtvarný projev není přenášen pouze na plátno, ale expanduje také do veřejného prostoru. Na výstavě Lost but Found, která se koná zároveň v Galerii Mimochodem a Billboart Gallery doplňuje malbu o malé objekty, které přeměňuje z nalezených odpadních materiálů. Tyto předměty vizuálně usměrňuje a začleňuje do nově vznikajících site- specific děl. Artefakty, ke kterým Lukáš přistupuje s určitou obřadností, a které mohou plnit funkci rituálních předmětů, zbraní či viteálů, se stávají reziduem procesu autorovy tvorby v dystopické atmosféře postpandemického světa.

Mezi použitými médii a rozdílnými přístupy jejich aplikace existuje přímá souvztažnost. Cinkaničova tvorba je syntézou emocí a zážitků vztahujícím se ke konkrétním krajinám a místům.Autorův tvůrčí přístup se opírá o specifické vlastnosti materiálů, zároveň v něm nacházíme motiv soudržného vztahu k okolnímu prostředí, který se formuje do ekologického cítění. Ve svých dílech autor reaguje na okolní specifické prostředí veřejného prostoru obou galerií v Praze a v Ústí nad Labem. V Billboart Gallery také autor vystavuje fotografie objektů ze série Seřadiště, která odkazuje k materiálům nalezených u vlakových kolejí a jejích seřadištích.

Autorovými intervencemi přítomnými ve stejný okamžik v obou galeriích dochází k propojení pražského a ústeckého kontextu. Umělecký projev působící ve stejný čas na dvou různých místech vytváří komplexní celek, stejně tak, jako autorova díla skládající se z individuálních prožitků.

Facebooková událost Galerie Mimochodem
Adresa / vestibul stanice metra Karlovo náměstí, směr výstupu Palackého náměstí v Praze

Facebooková událost Billboart Gallery
Adresa / Kampus UJEP,
Resslova ulice
400 01 Ústí nad Labem

kurátorky / Tereza Häckelová, Ester Klingerová, Kateřina Pencová