Poezie z uhelné pánve – literární večer V Domě umění Ústí nad Labem