Kresba a malba

Člověk – věčné téma

Kurz je zaměřen na ateliérovou výuku kresby a malby. Program lekcí a zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti a s individuálním přístupem ke každému účastníkovi zvlášť. Ve třech ateliérech FUD proběhne intenzivní praktická výuka kresby a malby zaměřená na techniky: kresba uhlem a pastelem, akvarel, akryl, tempera a olejomalba. Účastníci se seznámí s umístěním kompozice do formátu, s perspektivou v obraze, s proporcemi, se světlem a stínem, s teorií barev nebo s anatomií. Součástí kurzu je kresba a malba aktu podle živého modelu. Účastníci si přinesou pracovní oděv, pomůcky na kresbu, své barvy, štětce a paletu. Papíry, desky, stojany a všechny další výtvarné pomůcky a materiály poskytne fakulta.

Počet účastníků 30
Kurz je veden v těchto jazycích čeština, angličtina

 

PŘIHLÁŠKA

Lektoři

Martin Kuriš

doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D.

Markéta Váradiová

MgA. Markéta Váradiová, ArtD.