Šij, žij!

Výšivka a malba na textil

Studenti se v kurzu seznámí s rukodělnými textilními technikami od malby na textil, výšivky a asambláže, až po kobercové tkaní. Naučí se sami vyrobit a napnout rám, sestavit moodboard a realizovat obraz podle vlastního návrhu. Výstupem bude kolektivní textilní instalace.

Počet účastníků 10
Kurz je veden v těchto jazycích čeština

 

PŘIHLÁŠKA

Lektoři

Jan C. Löbl

MgA. Jan C. Löbl, Ph.D.

Hana Coufalová

MgA. Hana Coufalová