Tendence v současném umění

Přednášky, prezentace, procházky

Teoretický kurz zaměřený na tendence v současném umění. Součástí kurzu budou přednášky a prezentace z oblasti současného výtvarného a audiovizuálního umění, designu a grafického designu a komentované prohlídky pro ústeckých galeriích, kulturních institucích a architektuře. Kurzy jsou koncipovány jako dopolední a odpolední bloky.

Jednotlivé přednášky se připravují, přesný seznam včetně termínů bude uveden nejpozději do konce června.

Současný design
tendence současného designu
PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD.

Setkání s obrazem je událost
prezentace a analýza témat z vybraných letošních výstavních projektů
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

Prezentace projektu ActionGalleries a publikace Nezávislé kurátorství
pohled na rozvoj profese kurátora v České republice
doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

Jak na to
Jak uvažují umělci a umělkyně a proč dělají to, co dělají a jaký to má všechno smysl.
doc. Mgr. David Kořínek
 

Veřejný sál Hraničář
provoz nezřizované kulturní instituce
MgA. Aleš Loziak

Kurz je veden v českém jazyce.

Počet účastníků 10–15
Kurz je veden v těchto jazycích čeština

 

PŘIHLÁŠKA

Lektoři

Jaroslav Polanecký

PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD.

Kateřina Dytrtová

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

David Kořínek

doc. Mgr. David Kořínek

Lenka Sýkorová

doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

Aleš Loziak

MgA. Aleš Loziak