Jaroslav Polanecký

odborný asistent
proděkan pro vnější vztahy

Kontakt

Konzultační hodiny

ST 10 - 12 hodin (zimní zkouškové období)

Předměty

  • Dějiny a teorie designu I, II, III
  • Dějiny hmotné kultury I, II, III
  • Úvod do dějin a teorie grafického designu
  • Dějiny Grafického designu I, II (BcA.)
  • Enviromentální aspekty současného designu I, II
  • Teorie a historie světového designu I, II
  • Současný design
  • Průmyslový design I, II (BcA.)
  • Moderní a současný design

Dokumenty

Portfolio

PhDr. Jaroslav POLANECKÝ, Ph.D. je teoretikem a historikem designu, grafického designu a užitého umění se zaměřením na sklářství. Kurátor výstav designu a užitého umění, organizátor sympozií a soutěžních přehlídek. Zabývá se i vývojem uměleckoprůmyslové edukace v Českých zemích a jejího propojení s praxí.

Vybrané projekty:

2017, 2018 – Junior Glass Ways
Mezinárodní soutěžní výstava studentů sklářských oborů. Centrum sklářského umění Huť František, Sázava. 4. 3. – 2. 4. 2017 resp. 4. 3. – 25. 3. 2018.

2018 – Topografie budoucnosti. Design a umění na cestě
Skupinová výstava designu a vizuálního umění studentů, absolventů a pedagogů FUD v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie. Muzeum města Ústí nad Labem. 24. 10. – 6. 12. 2018.

2019 – Svěží barvy / Fresh Colours
Skupinová výstava současného skla. Muzeum skla Portheimka (Muzeum Kampa), Praha. 5. 3. – 9. 6. 2019.

2020 – Dream Team
Virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Zahájena 29. 4. 2020.

Vybrané publikace:

Jaroslav Polanecký: Design v Ústí nad Labem. In Kolečková, Z., Koleček, M. (eds.): Design Ústí. UJEP, Ústí nad Labem 2015. ISBN 978-80-7414-964-1. Str. 34 – 43.

Jaroslav Polanecký: Fenomén Botas z pohledu uživatele, který se stal shodou okolností historikem designu. In Zavadilová, D,. Klos, J. (eds.): Když boty, tak botasky! Fenomén Botas v Československu. Galerie výtvarného umění Cheb, Cheb 2016. ISBN 978-80-87395-24-0. Str. 162 – 165.

Jaroslav Polanecký: Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě. In Koleček, M. : Mo(nu)mentální topografie. UJEP, Ústí nad Labem 2019. ISBN 978-80-7561-221-2. Str. 211 – 242.