Kateřina Dytrtová

odborná asistentka

Kontakt

Konzultační hodiny

ÚT 10-12 hodin (zimní semestr)

Předměty

  • Teorie vizuálních oborů
  • Interpretace vizuálních oborů
  • Postprodukce, socializace, participace a edukace v současném umění

Dokumenty

Portfolio

Doc. Kateřina DYTRTOVÁ, PhD. vyučuje předměty, které teoreticky zakotvují různé druhy symbolizace, vlivnost kontextu a kotextu, zdůvodněnou šíří kvalitnější a méně kvalitní interpretace. Předměty se zabývají  rozhraním různých symbolických systémů (jazyk, obraz, zvuk).

DYTRTOVÁ, K., RAUDENSKÝ, M. a kol. Ko-text. Praha: PF Univerzita Karlova, 2015; Ústí nad Labem: UJEP FUD, 2015. s. 220. ISBN 978-80-7290-828-8. ISBN 978-80-7414-920-7.

Náhled knihy ke stažení zde a na tomto odkazu naleznete obrazovou přílohu.
ANOTACE:
Publikace Ko-text shrnuje edukativně – umělecký projekt založený na dialogu grafika, pedagoga Martina Raudenského, teoretičky a pedagožky Kateřiny Dytrtové a žáků základní školy – dětí ve věku od šesti do deseti let. Teoretické teze si stanovují například tyto otázky: za jakých podmínek se objekt stává uměním? Na čem závisí exprese díla? Jaký vliv má na tento proces kontext a ko-text díla? Kdy je edukace v galerii pouze napodobivá k dílu vystavovaného autora?

DYTRTOVÁ, K., RAUDENSKÝ, M. Exprese, vztahy a procesy. Ústí nad Labem: UJEP FUD; Praha, PF UK, 2017. s. 68. ISBN 978-80-7561-087-4. ISBN 978-80-7290-959-9.

Knihu můžete zakoupit zde a na tomto odkazu naleznete obrazovou přílohu.
ANOTACE:
Publikace je souborem textů, kreseb a grafik, jejichž společným polem zájmu je exprese, její druhy a způsob její performativity. Činnostní a tvořivý charakter exprese tato publikace zdůrazňuje interaktivním pojetím obrazové části, kde jsou graficky zapracované úkoly určené malým dětem, zatímco text je směřován k dospělému čtenáři. Text analyzuje na konkrétních expresivně výrazných dílech aktuálních tvůrčích projektů, jak exprese souvisí s nevratnými časovanými procesy: jedná se o tvorbu Martina Edera, bratří Chapmanů, Meret Oppenheim, Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlindy De Bruyckere a Taryn Simon.

DYTRTOVÁ, K. Metafora a médium. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2019. 200 s. ISBN 978-80-7561-176-5.

Více informací o knize naleznete zde a na tomto odkazu naleznete obrazovou přílohu.
ANOTACE:
Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou. Řídké a vratké metaforické spojení je znakem nekvalitní tvorby. Naopak komplexita a hluboká kontextuální vnořenost metafor do našich životů je příslibem účinného expresivního prostředku. Text analyzuje způsoby použitého média na vybraných dílech současných autorů výtvarné umělecké scény jak v Čechách, tak ve světě: Kathariny Grosse, Juliana Rosefeldta, Markuse Huemera, Eberharda Havekosta, Richarda Deacona, Michala Rataje, který pracuje s oblastí zvuků a hudby, Jindřicha Zeithammla, Anny Hulačové, Britty Marakatt-Labby a Qiu Zhijie.