Martin Kolář

odborný asistent

Kontakt

Konzultační hodiny

ÚT 10-12 hodin

Předměty

  • Dějiny umění I
  • Vybrané dějiny užitého umění I, II
  • Filozofická estetika (kurát.st.)
  • Jazyk, symbol, realita (kurát.st.)
  • Interpretace základních textů z estetiky 20. století I, II
  • Filozofie umění I, II
  • Estetika I, II
  • Seminář umělecké kritiky

Dokumenty

Portfolio

Mgr. Martin KOLÁŘ, Ph.D. obhájil dizertační práci v oboru specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2009). Působí na Fakultě umění a designu téže univerzity, zde přednáší i na Filozofické fakultě. Zaměřuje se převážně estetiku a filosofii umění. Jeho primární specializací je tématika reprezentací, pragmatizmu, nápodoby, kulturní paměti a médií. Společně s Petrou James vydal monografii Mimésis a historická paměť (2013). Je také s Václavem Houfkem a Vladimírem Kaiserem spoluautorem knihy Ernst Gustav Doerell (2016). Ve spolupráci s Vojtěchem Kaiserem a Janem Krtičkou vydal monografii Metafyzika Laboratoře, která je reflexí díla výtvarného umělce Roberta Vlasáka (2017). Publikoval například v časopisech Art & PopcultureAteliérFlash ArtH_AluzePandora a Slavica bruxellensia, v kolektivních monografiích např.: Politika reprezentace, politika pohledu, in.: Umenie, estetika, politika (Bratislava, 2019), The Utopian Space in the Works of Carlfriedrich Claus, in.: Image in Space. Contributions to a Topology of Images (Verlag Traugott Bautz GmbH, 2015). Je autorem hesla (v tisku) La vie dans la vérité, à partir de Havel, in.: La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, ed. Chantal Delsol et Joanna Nowicki (Paris, éditions Laffont, 2020).

Publikované texty (výběr):

Odkaz na publikace Martina Koláře zde.

Přednášky (výběr):

Proč stojíme na obilném poli /FUDSTREAM/

Krása světa i boj o obraz /FUDSTREAM/

Blueberry hill – zastavené fascinace /FUDSTREAM/

Od r. 2008 do roku 2013 byl v redakční radě Kulturní revue Pandora (vedl stálou rubriku Reflexe, v roce 2010 editor čísla 21 mapujícího Česko-Francouzské kulturní a politické vztahy). Je členem redakční rady Vita Intellectiva – nakladatelství Togga, Praha (od 2010) a členem Společnosti pro estetiku (od 2014), zde i publikuje na blogu. Také je členem ediční rady FUD UJEP (edičně spolupracuje i s  Filosofickým časopisem AV ČR, Acta Universitatis Carolinae, Revue K, atp.). Je spoluzakladatelem otevřené Platformy pro estetiku a politiku (2019).

Od r. 2009 do r. 2014 byl členem Rady vysokých škol (Pracovní komise pro vysoké umělecké školy, podílel se na vzniku Registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodiky hodnocení tvůrčí umělecké činnosti, který vzniká v rámci Centralizovaného rozvojového projektu národního č. C 1. Garant priority 5. Společné projekty vysokých uměleckých škol). Je členem (od r. 2007 do r. 2018, od r. 2020) Akademického senátu FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Projekty:

Od r. 2018 do r. 2019 vědecký pracovník v projektu Naše světové dědictví – Hornická krajina Krušnohoří/Erzgebirge, číslo 100283039, konaného v rámci přezhraniční spolupráce sn-cz2020.

Od r. 2017 do r. 2019 vědecký pracovník v projektu kultura.digital z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 s číslem 100281746.

Od r. 2012 do r. 2014 člen analytického týmu projektu  OPVK Life-netdesigning – Strategie podpory studentů při vstupu do profesní praxe.

Od r. 2012 do r. 2014 vědecký pracovník v projektu OPVK Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP.