Adéla Machová

Na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se v roce 2007 otevíral nový studijní obor Kurátorská studia. Já jsem právě dokončovala humanitně zaměřené bakalářské studium a hledala navazující magisterský program, který se věnuje kulturní produkci a současnému výtvarnému umění. Věděla jsem, že chci dělat práci, která bude zároveň mým koníčkem, tj. organizovat různé kulturní akce (festivaly, výstavy, doprovodné programy pro veřejnost).

Obor Kurátorská studia byl úplnou novinkou a nebyla možnost se zeptat nějakého studenta na jeho vlastní zkušenost. Přesto mne zaujala koncepce tohoto studijního oboru a možnost spolupráce s umělci i teoretiky umění, včetně příležitosti rozšiřovat si vlastní odbornou praxi již během studií. Osobně si myslím, že pouhé teoretické studium nemůže připravit na budoucí povolání, velmi důležité jsou právě praktické zkušenosti z kulturního provozu.

Již v prvním roce studia jsme spolupracovali s vybranými galerijními institucemi. Já si tenkrát zvolila brněnskou Galerii G99, která je součástí Domu umění města Brna. Pro tuto galerii jsem připravila sólovou výstavu Terezy Kabůrkové Jsem doma a Jdu ven. Tato autorka vystudovala fotografii v ateliéru Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a ve své tvorbě se zaměřuje na všední náměty a prostou krásu. Dodnes si pamatuji na příjemnou spolupráci s ní a s kurátorem Domu umění města Brna, kterým v té době byl František Kowolowski, i na samotnou zkušenost být v pozici kurátora umění – oslovit vybraného umělce, navštívit jeho ateliér, vybírat díla, zadávat grafiku pro budoucí PR, řešit transport, instalaci, pojištění, ale i rozpočet výstavy a v neposlední řadě napsat mou první „velkou a oficiální“ tiskovou zprávu. Myslím, že tahle zkušenost mne tenkrát ujistila, že kurátorství a produkce kultury nebude stereotypním zaměstnáním, čehož jsem se na začátku trochu obávala, ale že mi naopak bude přinášet neustále nové zkušenosti a možnosti setkávat se s novými lidmi.

Adéla Machová, Kurátorka a provozní manažerka Domu umění Ústí nad Labem