10. ročník Studentské soutěže o knižním vydání nejlepších magisterských diplomových prací v nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vyhlašuje  10. ročník Studentské soutěže o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně.

Soutěž je určena pro magisterské práce obhájené v termínu 1. 11. 2020–15. 10. 2021, uzávěrka soutěže je 31. 10. 2021.
Cílem Studentské soutěže je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory.
Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v připojených stanovách nebo na nových webových stránkách soutěže (kde jsou také informace o předcházejících ročnících).

https://soutez.academia.cz/cs/aktuality/Vyhlasujeme-10.-rocnik-Studentske-souteze/

https://soutez.academia.cz/cs/