TERITORIA UMĚNÍ 2021 OPEN CALL

Akademie múzických umění v Praze pořádá každoroční odbornou konferenci doktorandů uměleckých oborů zvanou Teritoria umění 2021, kam  přijímá příspěvky a prezentace z oblasti doktorského výzkumu umění i uměleckého výzkumu. Vyzývá studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti s konferenčním příspěvkem nebo s prezentací výzkumného projektu.

Termín přihlášek: 30. června 2021

Termín konference: 12. listopadu 2021

Více k podmínkám na webu AMU zde