The Ecology of Attention – Open Call pro umělce a umělkyně

V rámci mezioborové série Y events  byl vyhlášen open call pro umělecké i mimoumělecké příspěvky zaměřené na témata pozornosti, sdíleného prostoru a vzájemnosti, která jsou nahlížena z různých perspektiv a reprezentovaná různorodými formami.

Deadline pro podávání přihlášek je 30. 5. 2021.

Přihlašovací formulář naleznete na tomto odkazu.
Zde naleznete podrobnosti open callu na Culturenet.
Odkaz na facebookovou událost.

Událost ze série se zaměřuje na udržitelné způsoby pozorování a myšlení směrem k druhému – ať už směrem k umělcům*umělkyním a jejich práci, nebo směrem k ostatním divákům*divačkám. Sdílené prostředí : nabízí prostor, ve kterém ještě stále můžeme být křehcí a zranitelní – což nutně nemusí znamenat slabost, ale naopak výsadu, která pomáhá reformovat možnosti bytí (opět) spolu.

Událost proběhne v rámci festivalu Nultý bod a je součástí bilaterální spolupráce s berlínskou kurátorskou platformou Montag Modus

Kurátoři I Anna Chrtková & Petr Dlouhý [Y events], Léna Szirmay-Kalos [Montag Modus]
Produkce I  Divadlo X10
Koprodukce I Nultý bod, Montag Modus
Za podpory I Česko-německý fond budoucnosti