„Wake-Up Call“ – výstava 11. Virtuálního bienále Praha 2020

11. Virtuální bienále Praha 2020 Wake Up Call bude zahájeno na 6. Festivalu současného umění v Čeljabinsku > Debarcader< přednáškou Lenky Sýkorové 4. 11 v 11hod CET.
Zahájení proběhne online v angličtině s překladem do ruštiny zde na youtube.
Designová část festivalu v roce 2020 sestává ze tří výstav:
 „Wake-Up Call“ – výstava 11. Virtuálního bienále Praha 2020 a dvě výstavy ze Golden Bee 14 – Globální bienále grafického designu: speciální projekt bienále „Koronavirus a my“ a jedna z nominací na bienále „Mír s tebou!“. Všechny výstavy rozvíjí téma „Čas poté“ z různých úhlů pohledu, ale s běžným humanistickým myšlením: „Jak bychom se my, lidské bytosti, mohly přizpůsobit náhle změněnému světu? Jak žít? Jak milovat? Jak přijmout novou normálnost? “

Z registrovaných prací bylo vybráno 259 účastníků z 20 zemí; 146 odborníků; 113 studentů; 49 univerzit.
Organizační výbor / Karel Míšek (Česká republika, předseda výboru, GD1 FUD UJEP), Lenka Sýkorová (Česká republika, KDTU FUD UJEP, Galerie Altán Klamovka) a Jakub Konupka (Česká republika, GD1 FUD UJEP).
Mezinárodní porota / Thiery Sarfis (Francie, předseda poroty), Pekka Loiri (Finsko), Li Xu (Čína), Yasha Rozov (Izrael) a Laze Tripkov (Makedonie).