Novinky

Asistent/ka vedoucího katedry FUD

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa
Asistent/ka vedoucího katedry
více informací zde

Docent Katedry dějin a teorie umění FUD

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa docenta/ky na Katedře dějin a teorie umění FUD UJEP 
se zaměřením na problematiku dějin a teorie současného umění s specializací na nová média.
více informací zde

Galerie tamtamtam / opencall

Nový výstavní site-specific prostor pro studentky*y Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vyhlašuje open call pro jednotlivce či skupiny, které by chtěly prezentovat vlastní práci v rámci této studentské galerie.

Výběrové řízení do ateliéru Grafický design 2

Děkan Fakulty umění a designu UJEP vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky do ateliéru Grafický design 2 na Katedře vizuální komunikace.
Více informací najdete na stránce UJEP zde.

Ceny rektora UJEP 2021

Cenu rektora UJEP za mimořádný umělecký počin získal v roce 2021 MgA. Jiří Thýn, vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie na FUD UJEP.

NČKR 2021 / ocenění Ivany Beranové za Zvukárium

Gratulujeme absolventce ateliéru Vizuální design Ivaně Beranové k umístění v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2021. Její diplomová práce Zvukárium: Zvukové hry z papíru získala 1. místo v kategorii studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol.

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

Moc věcí: 3. Nejkrásnější česká kniha roku 2021

V soutěži Nejkrásnější Česká kniha roku 2021 získala 3. místo v kategorii „Knihy o výtvarném umění“ knížka editora Antonína Tomáška Moc věcí: vedlejší role designu / The Power of Things: Supporting Role of Design v grafickém zpracování Adély Svobodové, vydané v edici FUD.
Moc gratulujeme!

Letní škola FUD 2024

Výstava CVRLIKAT. UMĚNÍ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

FUD SLAVÍ 30 LET SVÉ EXISTENCE!

2. KOLO PŘIJÍMAČEK PRO OBOR KURÁTORSKÁ STUDIA

Sympozium KEEP IN TOUCH

DUÚL = FUD

FastFUD podcast

E-learningová platforma FUD UJEP

E-learningový systém naleznete na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz . Přihlášení do systému se provádi pomocí přístupových údajů (EduID), stejně jako do systému STAG.