Ceny rektora UJEP za rok 2017 letos získali: MgA. Robert Vlasák, vedoucí ateliéru Přírodní materiály; MgA. Antonín Tomášek, vedoucí ateliéru Design keramiky; Huy Pham Quang, student studijního programu Výtvarná umění, oboru Produktový design a Zvláštní cenu do 35 let: MgA. Ivana Zochová, odborná asistentka ateliéru Performance. Gratulujeme.