Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje nový ročník ŠDS / Školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace.