Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Sklo

Anna Boháčová

1. MgA.

Inside

osvětlení

technické sklo, nikl
termochromický pigment, svařované sklo
500 × 300 × 250 mm