Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Objekt – Prostor – Akce

Anna Elizabeth Chládková

4. BcA.

technika: obrazy, instalace, různé materiály, použitý materiál: olejové barvy, bavlna
rozměry: variabilní

Jako klauzuru zimního semestru jsem vybrala tyto obrazy, u kterých jsem se soustředila na barevnou harmonii v rámci sou-obrazí a výsledné instalace. Experimentovala jsem s různými druhy materiálů a používala vlnu a bavlnky jako výrazový prostředek a propojování instalace – pokračování obrazů mimo plátno.