Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Sklo

Anna Klinkáčková

3. BcA.

Proces

nástěnná malba

textil, sklo, dřevo
aplikovaná malba na skle
50 × 55 cm