Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Barbora Šubrtová

1. BcA.

Mystické stickies

sada emotikonů a plakát
linoryt, kresba
700 × 1000 mm