Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Sklo

Bedřiška Burešová

1. MgA.

Sladká, sladké, sladký

instalace

montážní pěna, barva, sklo, lepidlo
tvarování, broušení, lepení
ø 250–550 mm