Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Daniel Barek

1. MgA.

Typografický specimen

tisk na papíře
vektorová grafika
700 × 1000 mm