Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Objekt – Prostor – Akce

Gabriela Bohuslavová

1. BcA.

Moje podoby

materiál: dřevo, plexisklo
technika:  lepení, malba
rozměry: původní práce: rámečky 1 × 1 m, stojan 2 × 1 m, rámečky 17 × 17 cm,
stojan 150 × 150 × 80 mm
video 3:14 min

V mé původní práci jsem zapojila vybrané osoby pouze symbolicky, a nemohla jsem sledovat, jak lidé v galerii s obrazy manipulují a přetváří tím celou podstatu celku. Proto jsem se rozhodla zvolit osoby nové (ty které mohu teď v karanténě pozvat ke spolupráci), postavit zmenšeninu původní práce a zapojit jednotlivé lidi osobně tak, že s nimi natočím video, kde celý obraz přeskládají. Mohla jsem tak pozorovat, jak se obraz pokaždé měnil a vždy vypadal jinak. Všichni dostali za úkol seřadit jednotlivé části za sebou tak, jak jim to přišlo nejlepší. Ať už podle barev, nálady či pocitu. Dalo se pozorovat, jak jednotlivci reagují na barvy a jejich kombinace, na studené a teplé odstíny. Pokaždé můžeme vidět úplně jiný výsledný obraz. Každý z vybraných účastníků mé práce vytvořil něco nového. Někdo z nich zapojil všechny části, někdo ne. Měli také hádat, který z rámečků představuje je samotné. Většina z nich uhodla.