Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Jakub Veselý

3. BcA.

Tkej

digitální tisk
rozměry: 700 × 1000 mm