Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Objekt – Prostor – Akce

Johana Hrdá

2. BcA.

A wide array of experiences

video-instalace
délka: 3 min 48 s

Video se zabývá tématem osamělosti, disociačními mechanismy odpoutání se od problémů a zaznamenává široké spektrum pocitů od lehčí formy odloučení od bezprostředního okolí, až po závažnější odloučení od fyzických či emočních prožitků.