Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design I

Juliána Sedláková

1. MgA.

Slovíčkář

Instagramový účet, kniha / nenatíraný papír
digitální koláž, digitální tisk, ruční vazba
140 × 190 mm

(Nejen) on-line slovník off-line výrazů.