Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Karolína Kárníková

1. MgA.

Z deště do mlhy

velkoplošný tisk
digitální kresba
700 × 1500 mm