Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design I

Kristýna Prachařová

1. BcA.

Vážka / Best in covid

ceninový papír
kombinace tiskových technik
32 × 42 mm / 45 × 35 mm