Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Luboš Syrovátka 

2. BcA.

Videohra magee

velkoplošný tisk
vektorová grafika 
700 × 1500 mm