Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Maria Agayeva

3. BcA.

Jak tvořit mobilní aplikace?

digitální grafika
digitální tisk
1250 × 700 mm