Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design I

Martina Shořovská

3. BcA.

Aplikace pro milovníky pečení a domácí cukrařiny

mobilní aplikace
digitální maketa
rozměry obrazovky mobilního telefonu