Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Nikola Iljučoková

2. BcA.

How does it work?

velkoplošný digitální tisk
700 × 1400 mm