Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Oleh Pavlikov

1. MgA.

Kampaň na recyklaci bioodpadů

velkoplošný tisk
vektorová grafika
700 x 1500 mm