Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Patrik Davídek

1. BcA.

TURISTICKÉ PIKTOGRAMY

sada emotikonů a plakát
vektorová grafika, kresba
700 × 1000 mm