Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Sklo

Patrik Vanický

4. BcA.

Zpět ke světlu

světelný objekt

sklo, síť, LED trubice
tavená plastika
1030 × 580 × 390 mm
26 kg