Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Pavel Kuja

2. BcA.

Dystopie dialogu

velkoplošný tisk
700 × 1681 mm