Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Sklo

Vojtěch Hepnar

3. BcA.

Rýbrcoul aka duch hor

objekt

ocel
svařování
700 × 1000 × 500 mm