Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu (FUD)
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Grafický design II

Zdeněk Bachura

3. BcA.

Ode zdi ke zdi

digitální kresba
velkoplošný tisk
700 × 2000 mm