Čelem k umění / Franciska Zólyom

Čelem k umění #3
Franciska Zólyom: Art and the Infrastructures of Democracy

18. 10. 2017 od 16 hodin, Aula 537, FUD UJEP, Pasteurova 9