Čelem k umění #3 / Ladislav Čarný

ČELEM K UMĚNÍ #3 I Ladislav Čarný I Pohled na slovenskou nezávislou výtvarnou scénu 70. a 80. let

Třetí přednášku cyklu Čelem k umění v letním semestru 2020/21 s názvem Pohled na slovenskou nezávislou výtvarnou scénu 70. a 80. let uvede prof. Ladislav Čarný, akad. mal. ve středu 17. března od 16:30 na Youtube kanálu Čelem k umění.

→ Přednáška je věnovaná vývoji uměleckého myšlení a aktivit na Slovensku – v československém kontextu – z pohledu výtvarníka, toho času nastupující generace. Těžiskem budou aktivity bratislavkého okruhu okolo Majstrovstiev Bratislavy v posunu artefaktu.

Prof. Ladislav Čarný, akad. mal.  je významným slovenským malířem působícím na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Patří do skupiny výtvarníků  Avance Retard.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer.

FUD.UJEP.CZ
Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
Instagram I @fud_ujep
YouTube I Čelem k umění