Čelem k umění / Ladislav Daněk

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
AULA 537

#5
středa 16. 11. 2016 v 15 hodin

Mgr. Ladislav Daněk
Historik umění, výtvarný teoretik, kurátor Sbírky malby 20. a 21. století v Muzeu umění Olomouc (ww.olmuart.cz)

Téma přednášky:
Mechanizmy akviziční strategie v paměťové instituci.
Vývoj a specifika akviziční politiky Muzea umění Olomouc v období 1990-2015

Kompletní program přednášek