Čelem k umění #8 / Otto M. Urban

Osmou přednášku cyklu Čelem k umění v letním semestru 2020/21 s názvem Charles Baudelaire a výtvarné umění uvede Otto M. Urban ve středu 21. dubna 2021 od 16:30  v online streamu na Youtube kanálu Čelem k umění.

Přednášku naleznete na tomto odkazu.

Přednáška připomíná letošní dvousté výročí narození francouzského básníka a kritika Charlesa Baudelaira a jeho vztahy k výtvarnému umění. Zabývá se také jeho výtvarně kritickým dílem. Přednáška je i jakousi ochutnávkou výstavy Samota uprostřed davu, Charles Baudelaire a české umění (kurátorka Krystýna Jirátová), jejíž začátek byl přesunut na září letošního roku.  

Otto M. Urban je historik umění, výtvarný kritik, kurátor a vysokoškolský pedagog. Od počátku 90. let se intenzivně věnuje studiu středoevropského symbolismu a zejména problematice dekadence. Byl autorem nebo spoluautorem řady výstav, publikoval odborné studie o dekadenci a symbolismu ve vědeckých časopisech doma i v zahraničí.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer.

FUD.UJEP.CZ
Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
Instagram I @fud_ujep
YouTube I Čelem k umění